Jak navrhnout férově sdílené město?

Kongres žen 2017 – Ženy a veřejný prostor

23.09.2017, Praha 2, IPR CAMP (Centrum architektury a městského plánování), Vyšehradská 57

(c) wpsprague.com

Pouze česky

Workshop vychází z 8 příběhů komiksové knihy Jak navrhnout férově sdílené město? inspirované gendrově citlivou praxí vídeňského městského plánování. Kniha vznikla jako reflexe výjimečné práce rakouské urbanistky Evy Kail a političky a bývalé místostarostky 6. vídeňského distriktu Renate Kaufmann. Na příbězích hrdinů každodenního života – dívky, rodičů, starší ženy, postaršího páru, dětí a obyvatel rušných center měst – bude demonstrováno, jak podstatnou překážkou může být stávající design. Společná diskuse se zaměří na to, jak významně mohou inovativní řešení a uvědomělý design přispět ke kvalitě městského života i bez navýšení nákladů. Cílem workshopu bude také sdílení zkušeností a hledání dalších příběhů, které účastníci workshopu znají ze svého okolí. Organizuje pražská kancelář nadace Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s WPS Prague.

Ve střední Evropě architektonická praxe a prostorové plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Z demografického pohledu však ekonomicky aktivní lidé činí jen o něco málo více než polovinu obyvatel města. Zbytek tvoří senioři a lidé mladší 18 let . Ukazuje se, že naše populace stárne. Vezmeme-li navíc v úvahu genderové hledisko, profesi a kulturní zázemí, pak se skupiny uživatelů zásadním způsobem liší. Každá z nich má jiné potřeby, ale všichni by měli dostat příležitost užívat a sdílet veřejný prostor.

Kongres žen 2017

IPR CAMP

Heinrich Böll Stiftung

WPS Prague

Vstup zdarma, registrace nutná: cz-info@cz.boell.org

novinky

Stipendium Richarda Plaschky
pro vědkyně a vědce, kteří se zaměřují na rakouské dějiny a chtějí absolvovat výzkumný pobyt v Rakousku. Uzávěrka přihlášek: 1. březen 2018 Vypsání postgraduální studium & Vypsaní doktorandské studium

Environmental Technology and International Affairs
Dvouleté doktorské studium Technické univerzity ve Vídni a Diplomatické akademie nabízí od podzimu 2018 možnost získat zevrubné interdisciplinární znalosti v oborech environmentální technologie a mezinárodní vztahy. Uzávěrka přihlášek do doktorského studijního programu vedeného v angličtině: 15. březen 2018. Další informace

Semestrální stipendia pro české studenty a VŠ pedagogy v Rakousku
Studenti a akademičtí pracovníci českých vysokých škol se mohou do 15. 3. 2018 ucházet o 1-5měsíční stipendium na některé z rakouských státních univerzit a odborných vysokých škol. Pobyt je určen výhradně pro přípravu diplomové nebo disertační práce. Další informace

Letní školy slovanských studií AKTION
Informace v němčině

Stipendia AKTION Rakousko – Česká republika
Informace v němčině

STARTS PRIZE 2018
Cenou STARTS Prize 2018 vypisuje Ars Electronica již potřetí prestižní soutěž o hlavní ceny ve výši 2 x 20 000 Eur z pověření jménem Evropské komise. Hledají se inovativní projekty na rozhraní vědy, techniky a umění. STARTS = Science + Technology + Arts. Uzávěrka přihlášek: 2. března 2018. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2018 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ