Ve Vídni jsou doopravdy aneb Integrace v praxi

Festival MEETING BRNO (19. – 28. 5. 2017)

23.05.2017 17:00, Brno, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9

(c) Meeting Brno

Simultánně tlumočeno

Diskuze o imigraci do Vídně – dnes i v předcházejících desetiletích.

Diskuze s představiteli městských institucí a občanských iniciativ o tom, jak se ve Vídni pracuje s uprchlíky dnešních dnů i s migranty z předcházejících desetiletí, včetně imigrace z českých zemí zejména v roce 1968. Pozvání za město Vídeň přijali: Birgit Wachter-Wallner, projektová koordinátorka programu UIA, Andrea Eraslan-Weninger, vedoucí centra Integrationshaus Wien a šéf vídeňské pobočky neziskové organizace Volkshilfe Otto Knapp.

MEETING BRNO se koná každoročně na konci května a nabízí platformu pro setkávání zástupců různých náboženství, kultur a názorů. Jeho program sestává z diskusních fór s inspirativními hosty a z množství uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní festivalové téma.

Diskuze - MEETING BRNO

MEETING BRNO na Facebooku

Pozvěte své přátele na tuto akci přes Facebook!

Vstup volný

novinky

Stipendium Richarda Plaschky
pro vědkyně a vědce, kteří se zaměřují na rakouské dějiny a chtějí absolvovat výzkumný pobyt v Rakousku. Uzávěrka přihlášek: 1. březen 2018 Vypsání postgraduální studium & Vypsaní doktorandské studium

Environmental Technology and International Affairs
Dvouleté doktorské studium Technické univerzity ve Vídni a Diplomatické akademie nabízí od podzimu 2018 možnost získat zevrubné interdisciplinární znalosti v oborech environmentální technologie a mezinárodní vztahy. Uzávěrka přihlášek do doktorského studijního programu vedeného v angličtině: 15. březen 2018. Další informace

Semestrální stipendia pro české studenty a VŠ pedagogy v Rakousku
Studenti a akademičtí pracovníci českých vysokých škol se mohou do 15. 3. 2018 ucházet o 1-5měsíční stipendium na některé z rakouských státních univerzit a odborných vysokých škol. Pobyt je určen výhradně pro přípravu diplomové nebo disertační práce. Další informace

Letní školy slovanských studií AKTION
Informace v němčině

Stipendia AKTION Rakousko – Česká republika
Informace v němčině

STARTS PRIZE 2018
Cenou STARTS Prize 2018 vypisuje Ars Electronica již potřetí prestižní soutěž o hlavní ceny ve výši 2 x 20 000 Eur z pověření jménem Evropské komise. Hledají se inovativní projekty na rozhraní vědy, techniky a umění. STARTS = Science + Technology + Arts. Uzávěrka přihlášek: 2. března 2018. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2018 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ