Zaha Hadid Architects

Bienále experimentální architektury vol.#3: Zaha Hadid Story

08.09. - 29.10.2017, Praha 1, Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a

(c) Ondřej Pokoj

Bienále experimentální architektury (EAB) je v České republice jedinou platformou pro experimentální architekturu, která jako alternativa k většinové stavební produkci, využívá současných nástrojů parametrického navrhování, robotických systémů a syntetické biologie. EAB umožňuje setkání s mezinárodně uznávanými experty formou výstavy, sympozia, site specific pavilonu s experimentální filmovou projekcí na Malostranském náměstí (NČA+FAMU) a studentských workshopů. Pod titulem EAB #3: Zaha Hadid Story se skrývá poutavé seznámení s dílem a vlivem výjimečné architektky a s dosud nezveřejněnými návrhy studia Zaha Hadid Architects. Sympozia se zúčastní uznávané, pro české studenty málo dostupné osobnosti, architekti, teoretici a pedagogové jako např. Wolf D. Prix (AT), Kristina Schinegger (AT), Patrik Schumacher (UK, DE), Ben van Berkel (NL). Další součástí bienále je workshop robotického navrhování pod vedením RFR/M (Jindřich Ráftl & Jan Tůma / CZ).

V roce 2017 se Bienále experimentální architektury koná v Praze již potřetí a orientuje se na soudobou digitální kulturu v architektuře a urbanizaci. Snaží se nabídnout návrhy řešení moderních ekologických a sociálních problémů ve městech.

Ateliér soma založili a vedou od roku 2007 Kristina Schinegger a Stefan Rutzinger spolu s Martinem Oberascherem. Oba architekti působí také pedagogicky na univerzitách ve Vídni, Mnichově a na Bartlett School of Architecture, UCL v Londýně. Jejich aktivity zahrnují vývoj současného parametrického designu, aplikace složitých geometrií i akademický výzkum. Tým byl oceněn v řadě mezinárodních soutěží a jeho práce dosáhla celosvětového uznání v publikacích a výstavách, ať již na architektonickém Bienále v Benátkách v roce 2010 nebo na přehlídce Archilab v roce 2013. Známé realizace: pavilon EXPO (Korea, 2012), rozšíření foyer Stavební akademie (Salcburk, 2012) či mobilní Umělecký pavilon (2011). 

Galerie Jaroslava Fragnera

do 29. 10., denně kromě po 11–19 h

Vstupné: 40,- / 20,- Kč

novinky

STARTS PRIZE 2018
Cenou STARTS Prize 2018 vypisuje Ars Electronica již potřetí prestižní soutěž o hlavní ceny ve výši 2 x 20 000 Eur z pověření jménem Evropské komise. Hledají se inovativní projekty na rozhraní vědy, techniky a umění. STARTS = Science + Technology + Arts. Uzávěrka přihlášek: 2. března 2018. Další informace

Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.
Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2018 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ