Cena pro učitele němčiny 2012/2013

Cena pro učitele němčiny 2012/2013

Jste učitelem německého jazyka v České republice? Umíte nadchnout své žáky a studenty mimořádně dobrou výukou němčiny? Baví vás vytvářet nové a inovativní projekty do vyučování a realizovat je se svými žáky? Je pro vás důležité motivovat žáky a studenty poutavou a zajímavou výukou zaměřenou především na ně a tím také dělat reklamu němčině?

V rámci kampaně šprechtíme společně vypisují partneři kampaně pod patronátem Ministerstva školství ČR a ve spolupráci se Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR Cenu pro učitele němčiny 2012/13. Cenou mají být vyznamenáni příkladně angažovaní učitelé němčiny v České republice, kteří se ve školním roce 2012/13 zvláštním způsobem zasloužili o podporu německého jazyka.

Ucházejte se do 3. května 2013 o cenu pro učitele němčiny 2012/13!

Ceny
1. cena 25.000,00 CZK
2. cena 20.000,00 CZK
3. cena 15.000,00 CZK

Ceny budou výhercům slavnostně předány německým velvyslancem Detlefem Lingemannem na velvyslanectví Spolkové republiky Německa v červnu 2013. Kromě toho budou nositelé ceny ještě jednou poctěni spolu se svými žáky na malé slavnosti (plánována na začátek školního roku v září 2013).

Zadání
Zrealizujte v právě probíhajícím školním roce ve vyučování němčiny zajímavý a inovativní projekt orientovaný na žáky, ve kterém byste dělali reklamu němčině! Ukažte nám, že dokážete své žáky nadchnout dobře připravenou výukou i aktivitami mimo osnovy a nabízíte tak vzorovou výuku cizích jazyků, která může v ostatních žácích vzbudit zájem o předmět německý jazyk. Představte nám svůj projekt a jeho realizaci v hodinách němčiny ve své škole. Projekt musí být realizován ve školním roce 2012/13 u vás ve škole. Dokumentace projektu by měla být v rozsahu maximálně 10 stran. Kromě podrobného popisu (cca 2 strany) může být rozšířena o práce žáků, fotografie, plakáty, filmy či audionahrávky.

Čím působivější budou vaše podklady, tím větší budou vaše šance!

Průběh žádosti
Prosíme o následující podklady k žádosti:

  • představení cíle/ů výuky projektu (1 strana)
  • plán realizace projektu a shrnutí výsledků (1 strana)
  • představení zúčastněných partnerů (např. učitelů jiných předmětů, externích partnerů školy, zúčastněných skupin žáků, sponzorů a příznivců, jiných místních, národních či mezinárodních partnerů)
  • alespoň dva příspěvky nebo komentáře žáků, kteří se projektu zúčastnili
  • formulář žádosti potvrzený vedením školy
                            Formulář žádosti (PDF, 66 KB)

Formulář žádosti a všechny potřebné podklady zašlete prosím ve trojím vyhotovení nejpozději 3. května 2013 na:

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
kulturní oddělení
P.O. Box 88
118 00 Praha 1

Zúčastnit se mohou všichni učitelé České republiky, kteří vyučují němčinu ve státních, soukromých nebo církevních školách. Učitelé vyslaní programem Spolkové republiky Německo a Rakouska jsou z účasti vyloučeni.

Porota
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní institut pro další vzdělávání
Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR
Goethe-Institut Prag
Německá centrála pro vzdělávání v zahraničí
Österreich Institut Brno

Kontakt:
S dotazy k obsahu soutěže a k žádostem se prosím obracejte na:

Goethe-Institut
Spolupráce ve vzdělávání
Susan Zerwinsky
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
Susan.Zerwinsky@Prag.goethe.org

Iniciativa kampaně Šprechtíme

Velvyslanectví spolkové republiky Německo v Praze

Rakouské velvyslanectví v Praze

Goethe-Institut v Praze

Österreich Institut Brno

Centrála pro německé školství v zahraničí

ve spolupráci se Ministerstem školství, mládeže a sportu a Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR (SGUN).

S podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Mediální partner: LandesZeitung

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2018 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ