Tanz Company Gervasi: Enklave / Sakher Almonem: Bag full of hearts

ProART Festival 2018

18.07.2018 20:00, Brno, CED, Zelný trh 4

(c) Archiv ProART

Multižánrový festival ProART se letos uskuteční již po patnácté. Nabízí denní umělecké dílny a večerní představení širokému spektru publika. V žánrech tanec, divadlo, zpěv, hudba, fotografie a kreativní psaní vyučuje tento rok celkem 34 lektorů, z toho pět z Rakouska.

Dvoudílný rakouský taneční večer italského choreografa Elia Gervasiho, australské tanečnice Hanny Timbrell a syrsko-francouzského tanečníka a fotografa Sakhera Almonema, kteří žijí a působí v Rakousku.

Vstupenky (250/200 Kc) a rezervace: proart@proart-festival.cz

Kompletní program

Přihláška na workshopy

ProART Festival na Facebooku

novinky

Grantový program DANCE ON TOUR Austria
je projekt TanzQuartier Vídeň ve spolupráci s rakouským Spolkovým ministerstvem pro Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA). DANCE ON TOUR Austria podporuje hostování současných umělců a umělkyň v oblasti tance a performance, kteří mají své sídlo v Rakousku. Více informací.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T258
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ