Tři cesty k jezeru

Ikona: Michael Haneke - Letní filmová škola Uherské Hradiště

30.07.2019 14:30, Uherské Hradiště, Slovácké divadlo, Tyršovo náměstí 480

(c) MUBI

Německy, české titulky

Elisabeth, vstupující do zralého věku, navštíví otce a svou přítomnost využívá k reflexi svého dosavadního života, především milostného. Jeden z prvních snímků Michaela Hanekeho představuje první kroky k jeho budoucímu jedinečnému tvůrčímu rukopisu.

Třetí celovečerní Hanekeho počin, televizní snímek Tři cesty k jezeru, je adaptací stejnojmenné novely významné rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové. Seznamujeme se s Elisabeth Matreiovou, ženou loučící se s mládím, jež během návštěvy otce ve svém rodném kraji bilancuje dosavadní životní volby, obzvláště ty, které se týkají vztahů s muži. Jde o dílo s volnými autobiografickými prvky, jehož příběh autorka umístila přímo do prostředí Korutan, kde se sama narodila.

Haneke její text přejímá v co největší úplnosti, prostřednictvím komentáře z něj dokonce předčítá celé dlouhé pasáže. V mnoha ohledech jako by se snažil nabídnout spíše ilustraci díla než jeho přepis, těžiště zážitku nepochybně zůstává v síle textu. Tento postup bývá obvykle vnímán jako největší možný hřích adaptace, zdá se však, že Haneke s ním pracuje do jisté míry sebereflexivně. Spolu se zvolenými stylistickými postupy od záběrování chudého na detaily po odtažitý přednes herců buduje zajímavý kontrast mezi intimitou a odstupem, empatií a chladností, který v budoucnu dovede k technické dokonalosti.

V prostředí televizního rozpočtu a prozatímního nedostatku zkušeností nemůže mladý režisér a scenárista už ve Třech cestách k jezeru dosáhnout budoucího mistrovství. Dává nám ale příležitost sledovat první experimenty talentovaného tvůrce, který se snaží pracovat s vypravěčskými limitacemi, specifiky média i finanční realitou produkce, aby objevil vlastní rukopis. I přes Hanekeho již zde patrnou typickou uměřenost jde o dílo syrové a plné nápadů, jež pod povrchem skrývá mnoho silných emocí. I když málokdo prohlásí tento raný Hanekeho snímek za bezprostřední dílo génia, jde o nezbytný krok na cestě za jedinečnou filmařskou vytříbeností, jež nám u něj jen o pár let později bude připadat jako samozřejmá.

Režie: Michael Haneke

Tři cesty k jezeru (AT / DE 1976, 97 min.)

Ikona: Michael Haneke - Letní filmová škola Uherské Hradiště

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T203
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ