Zámek

Ikona: Michael Haneke - Letní filmová škola Uherské Hradiště

01.08.2019 18:00, Uherské Hradiště, Klub kultury 1, Hradební 1198

(c) Wega Film

Německy, české a anglické titulky

Původně televizní film, uváděný v kinech, se nese ve znamení Hanekeho vize – sledování filmu musí být spojeno s pocitem úzkosti a ohrožení. Zdařilá adaptace je věrná Kafkově předloze, jež vypovídá o srážce jedince s byrokracií.

Zámek je adaptací stejnojmenného nedokončeného románu Franze Kafky napsaného roku 1922. Sledujeme příběh cizince – zeměměřiče K., který je zámkem povolán do vesnice, do byrokratického místa plného podivných existencí, kde platí drsné zákony. Společným momentem pro Kafku i pro zeměměřiče K. je pocit osamocenosti, bezvýchodnosti a odcizení. Zámek byl původně televizní film, který byl nakonec uváděný v kinech. Adaptace je věrná Kafkově předloze nabité groteskností a černým humorem. Haneke se při natáčení inspiroval westerny z 50. let. Vidíme oblíbené Kafkovo i Hanekeho téma: hrdina, který se stává předmětem ponižování. Místy je film natolik pietní, že v momentech, kde Kafka ve svých denících přerušoval souvislý text, je také děj filmu na několik desítek vteřin přerušen černým plátnem.

Mimochodem Kafka i Haneke podobně reflektovali svůj vztah k otci, se kterým si nerozuměli. Haneke se od dětství cítil jako samotář, byl pokřtěný protestant, vyrůstal často v nepřítomnosti otce v katolickém prostředí, které nenáviděl: „Od puberty si vždy záměrně udržuji jistý odstup (...). Jakmile se někde utvoří většina, jsem ze zásady proti. Je to instinkt. Jakmile se lidé na všem shodnou, začnu být agresivní. Ve škole jsem nechodil na katolický katechismus, ale na protestantský a odlišovat se od zbytku třídy se mi líbilo. (...) Jako dítě jsem byl samotář a zůstal jsem jím.“ Haneke je většinou své tvorby známý jako autorský filmař, adaptace točí výjimečně (další byla např. Pianistka z roku 2001). Po premiéře Zámku byl Haneke novináři dotazován, zda se cítí být pesimistou jako Kafka, on ale odpověděl: „Jsem v srdci optimistou, protože věřím v možnost změny – svými filmy burcuji a naopak za pesimisty pokládám onu většinu, která pohodlně servíruje faleš na stříbrném podnose.“

Režie: Michael Haneke

Zámek (AT 1997, 123 min.)

Ikona: Michael Haneke - Letní filmová škola Uherské Hradiště

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T149
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ