NASOM: Vierhalbiert

22.11.2018 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Julia Wesely

Čtyři hudebnice kvarteta Vierhalbiert zvou na nevšední experiment: v obsazení housle/barokní housle/violoncello/barokní cello se stará a soudobá hudba setkávají v přímém zvukovém kontrastu. Interakce dvou koexistujících světů nehledajících jen konfrontaci, ale především vědomý hudební dialog. Obvyklé řazení do různých epoch či hudebních stylů zde bere za své, vždyť v okamžiku, ve kterém hudba zaznívá, je bez hranic.

Claudia Norz studovala hru na housle a hudební výchovu na Mozarteu v Innsbrucku, poté odešla do Londýna, kde se na Royal Academy of Music specializovala na historicky poučenou interpretaci. V roce 2012 završila magisterské studium hry na barokní housle s vyznamenáním. Koncertuje pravidelně s různými soubory staré hudby, je spoluzakladatelkou a členkou hudebních těles klingzeug a Musica Poetica. Od října 2014 vyučuje na Tyrolské zemské konzervatoři v Innsbrucku.

Anna Tausch studovala nejprve hru na zobcovou flétnu a violoncello na konzervatoři a na Mozarteu v Innsbrucku, studium hry na barokní cello absolvovala na hudebních akademiích v Linci, Berlíně a v Mnichově, kde v roce 2016 ukončila magisterské studium s vyznamenáním. Kromě spolupráce s ansámblem klingzeug vystupovala s barokními soubory La Banda a Münchner Barocksolisten. Vyučuje na hudebních školách v Tyrolsku.

Dánská houslistka Sofie Thorsbro Dan se věnuje především soudobé hudbě. Hru na housle studovala na The Royal Academy of Music v Aarhusu a na Univerzitě hudby a múzických umění ve Vídni, v letech 2013 až 2015 absolvovala s velkým úspěchem magisterský studijní obor Performance Practice in Contemporary Music na Univerzitě umění v Grazu. Spolupracovala s věhlasnými skladateli (např. Olga Neuwirth, Beat Furrer, Georg-Friedrich Haas, Bernhard Lang) a dirigenty (Alan Gilbert, Susanna Mälkki, aj.). Je členkou a spoluzakladatelkou orchestru Black Page Orchestra a členkou Lucerne Festival Alumni Orchestra.

Cellistka Barbara Riccabona žije od roku 2012 ve Vídni jako umělkyně ve svobodném povolání. Studovala hru na violoncello na Tyrolské zemské konzervatoři v Innsbrucku a na Mozarteu v Salcburku, dále pokračovala na hudebních akademiích ve Frankfurtu nad Mohanem a ve Stuttgartu, kde v roce 2010 svá studia ukončila s vyznamenáním. Vystupuje s předními soubory zaměřenými na uvádění soudobé hudby (Klangforum Wien, Ensemble PHACE či Ensemble Wiener Collage) na prestižních evropských festivalech. Aktivně se věnuje též komorní hudbě.

New Austrian Sound of Music (NASOM) je dlouhodobý podpůrný program rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA) určený mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby, jazzu, world music, soudobé hudby a popu, který prezentuje mladou rakouskou hudební tvorbu v celé její rozmanitosti. Zařazení do programu provádí komise složená z hudebních expertů ve spolupráci s Rakouským hudebním informačním centrem mica (Austrian Music Information Centre) a hudebními vysokými školami. V rámci stejnojmenné koncertní řady představí RKF českému publiku některé z těchto nadějných hudebních talentů.

Lukáš Hurník (*1967, Praha) český skladatel, hudební publicista, moderátor, sbormistr a spisovatel.

Účinkují: Claudia Norz (barokní housle), Anna Tausch (barokní cello), Sofie Thorsbro Dan (housle), Barbara Riccabona (violoncello)

Moderace (pouze česky): Lukáš Hurník

Program: M. Kranebitter, L. Troiani, H. Wolff, I. Xenakis, H. Biber, F. M. Veracini

Vierhalbiert na Facebooku

Vstup volný

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T151
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ