Dobří emigranti se vracejí: Michael Stavarič, Stanislav Struhar

5. festival Literární jaro Zlín (22. 4. – 20. 5. 2014)

20.05.2014 17:00, Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, Vavrečkova 7040

Foto privat

Dvojjazyčně

Setkání autorů, kteří spolu dosud nevystupovali a přitom mají podobnou životní a uměleckou cestu. Oba se narodili na Moravě, emigrovali z totalitního Československa, v Rakousku začali psát německy a prosadili se na německojazyčném literárním poli.

Michael Stavarič (*1972, Brno), rakouský spisovatel a překladatel českého původu. Za svou románovou prvotinu Mrtvorozená Eliška Frankensteinová (2010; německy stillborn 2006) obdržel knižní cenu Buch.Preis. Za dosavadní dílo získal Cenu Adelberta von Chamissa určenou pro původem zahraniční autory píšící německy (2012). V roce 2013 vydal román Königreich der Schatten. Úryvek z jeho dosud česky nevydané knihy představí v rozpracovaném českém překladu překladatelka knihy Tereza Semotamová.

Stanislav Struhar (*1964, Zlín), rakouský spisovatel českého původu. Vydal bilingvní trilogii básní Stará zahrada / Der alte Garten (2001); dále např. Rukopis (2004; německy Das Manuskript, 2002), Hledání štěstí (2007; německy Eine Suche nach Glück, 2005). Jeho kniha Cizinky (2013; německy Fremde Frauen, 2013) přináší dvě novely, které spojuje autorovo oblíbené téma pobytu v cizí zemi. Stejné téma se objevuje i v jeho nejnovější knize vydané německy Das Gewicht des Lichts (2014). Stanislav Struhar představí svou knihu Cizinky, diskuzi s ním povede Jaroslav Balvín, šéfredaktor Portálu české literatury. 

Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, do 15 let zdarma 

Literární jaro Zlín (22. 4. – 20. 5. 2014)

 

Pozvěte své přátele na tuto akci přes Facebook!

novinky

Cena Intercultural Achievement Award 2019
rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci: Ucházet se mohou projekty mezinárodní výměny zaměřené na oblasti umění/kultura, mládež, lidská práva, Global Citizenship Education a integrace. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2019. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T146
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ