Wolfgang Künne & Petr Píša: „protože jsem se církevním i světským autoritám znelíbil“. Bernard Bolzano na indexu

16.01.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Wolfgang Künne & Petr Píša: „protože jsem se církevním i světským autoritám znelíbil“. Bernard Bolzano na indexu

Pouze německy

V prosinci 2018 uplynulo 170 let od úmrtí předního pražského teologa, filosofa a matematika Bernarda Bolzana (1781–1848), který je dodnes oceňován nejen jako zakladatel moderní logiky, ale též jako autor inspirativních výchovných kázání o problémech tehdejší společnosti. Roku 1820 byl Bolzano sesazen z postu profesora pražské filozofické fakulty a jeho dílo se potýkalo s dlouholetými cenzurními problémy ze strany státních i církevních úřadů.

Hamburský profesor filosofie Wolfgang Künne a český historik Petr Píša podávají systematický rozbor průběhu cenzury Bolzanova díla, jejich důvodů i důsledků a nevyhýbají se ani – na první pohled paradoxním – Bolzanovým úvahám o nutnosti cenzury v ideální společnosti.

Prezentace se koná ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Vstup volný

novinky

Cena Intercultural Achievement Award 2019
rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci: Ucházet se mohou projekty mezinárodní výměny zaměřené na oblasti umění/kultura, mládež, lidská práva, Global Citizenship Education a integrace. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2019. Více informací

Literární stipendium: Tvůrčí pobyt ve Štýrském Hradci
v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020. Termín podání přihlášek do 31.03.2019. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T201
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ