30 let hranice a sousedství

KONFERENCE

05.12.2019, Šafov, Kulturní dům

Obrázek k akci 30 let hranice a sousedství

česky a německy

V listopadu a prosinci roku 2019 si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce v tehdejším Československu, která po dlouhých desetiletích umožnila jak Čechům, tak Rakušanům poznat se se svými sousedy žijícími na česko-rakouské hranici. Z iniciativy Waldviertelské akademii vznikl formát vzájemného setkávání, který nesl název Hranice a sousedství.

Na tradici těchto sympózií naváže konference 30 let hranice a sousedství, jejíž tématem jsou hranice a sousedství nejen z pohledu různých oborů (literatura, jazyk, kultura, politika, moderní dějiny apod.), ale i v jejich dějinném vývoji. Součástí konference je i doprovodný program zahrnující literární čtení, filmové představení či koncert.

Program sympózia

novinky

IFK Senior a Research Fellowships 2021/22
vypisuje Mezinárodní výzkumné středisko kulturních věd na univerzitě umění Linec / Vídeň. Uzavěrka přihlášek: 2.8.2020. Další informace (v angličtině)

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Seminární program 2020 Kultury a jazyka
Kultura a jazyk je program rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu (BMBWF) a každoročně nabízí kromě celosvětově pořádaných Dnů Rakouska také mezinárodní semináře dalšího vzdělávání pro učitele němčiny jako cizího jazyka v Rakousku. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15942477335040
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ