Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského

20.08. - 21.08.2018, Havlíčkův Brod, divadelní sál, AZ Centrum, Rubešovo nám. 171

(c) letnizurnalistickaskola.cz

Simultánně tlumočeno

V rámci Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského (19. – 25. 8. 2018) budou probíhat dvě debaty. První s názvem Rozbití Rakousko-Uherska a vznik Československa – výhra nebo prohra? bude pojednávat o historických souvislostech roku 1918 ve střední Evropě. Debaty se zúčastní historikové Niklas Perzi a Jiří Rak a novinář a historik Jan Urban. Moderuje novinář Jan Ziegler. (20. 8., 19 h)

Druhá debata Rok 1938 a jeho příčiny a následky s historičkou Hildegard Schmoller a historikem Jiřím Pernesem bude zaměřena na historické souvislosti této doby ve střední Evropě. (21. 8., 19 h)

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského (dále jen LŽŠ) je týdenní motivační kemp pro studenty středních a především vysokých škol. Hlavním cílem LŽŠ je mediální výchova mladých lidí, seznámení s prací novináře a rozvoj jazykových dovedností.

Přihlášky

Vstup volný

novinky

Cena Intercultural Achievement Award 2019
rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci: Ucházet se mohou projekty mezinárodní výměny zaměřené na oblasti umění/kultura, mládež, lidská práva, Global Citizenship Education a integrace. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2019. Více informací

Literární stipendium: Tvůrčí pobyt ve Štýrském Hradci
v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020. Termín podání přihlášek do 31.03.2019. Další informace

Highlight your future. Study in Austria!
Krásná města a krajina, skvělá kulturní nabídka a pestrá nabídka studijních programů... Proč je Rakousko ideální zemí ke studiu, se dozvíte zde (v němčině a v angličtině).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T188
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ