Vídeňská architektura kolem roku 1900

27.01. - 27.05.2011, Opava, Slezská univerzita, 4. patro, Masarykova 37

Schonthal Villa, © Walter Zednicek

Fotografická výstava se věnuje rozšiřování Vídně na přelomu století. Na stavební obnově Vídně, v roce 1883 stále ještě 10. největšího města světa, se na konci 19. století zásadním způsobem spolupodílel Otto Wagner, který položil základní kámen pro plošný územní plán a s jehož odkazem se setkáváme díky stavbám jeho žáků také v Praze.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

novinky

Stipendium pro doktorandy - IFK_Junior Fellowships pro rok 2022/23
Od 29.11.2021 se mohou mladí doktorandi z humanitních a sociálních věd a kulturních studií ucházet o stipendium IFK_Junior Fellowship. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. Více informací

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16384920651195
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ