Knihovna

bibliothek_550

Rakouské kulturní fórum v Praze disponuje knihovnou specializovanou na rakouská témata o přibližně 8000 svazcích, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Najdete u nás široký výběr knih o Rakousku, jeho literatuře a kultuře – především k oblastem historie dávné i současné, hudby, psychologie a dějin umění – , stejně jako knihy rakouských spisovatelů a řadu rakouských literárních časopisů a příruček.

Většina knih je sice v německém jazyce, knihovna ovšem disponuje i českými překlady rakouských autorů nebo i českými populárně-naučnými knihami.

Knihovna se nachází v 1. patře Rakouského kulturního fóra v Praze, vedle přednáškového sálu, který během otevírací doby knihovny slouží jako čítárna. Najdete zde také aktuální rakouské a české noviny a časopisy.

nové knihy

EUNIC AppEUNIC App
Evropská kultura v Praze
ve Vašem mobilu

Max Brod: Jüdinnen (Židovky)
V Teplicích se setkávají movité židovské rodiny z Čech. Pouze milostné vztahy a manželské sliby vnášejí do tohoto pokojného světa před rokem 1914 pohyb: Pro krásnou Irenu je zapotřebí najít ctihodného muže. Více informací

Anna Kim: Die gefrorene Zeit (Zamrzlý čas)
Dodnes se nepodařilo identifikovat 15.000 lidí, kteří byli po válce v Jugoslávii nahlášeni jako pohřešovaní. Více informací

Wolfgang Petritsch: Bruno Kreisky. Biografie.
Wolfgang Petritsch byl v letech 1977 až 1983 tajemníkem Bruna Kreiského. Nelehký úkol, protože ten, kdo chtěl s Kreiskym pracovat, se musel stejně jako on dokonale orientovat v domácí i zahraniční politice. Více informací

Teresa Präauer: Für den Herrscher aus Übersee (Pro vládce ze zámoří)
Dva sourozenci tráví letní prázdniny u prarodičů, zatímco jejich rodiče jsou na cestě kolem světa a každý den posílají pohlednici. Dědeček ale nečte přesně to, co je na pohlednicích napsáno, což děti donutí, aby se samy naučily číst. Více informací

Christoph Ransmayr: Atlas eines ängstlichen Mannes (Atlas bojácného muže)
Nejnovější dílo autora, který se narodil v roce 1954 v hornorakouském Welsu, je vyprávěním, které v sedmdesáti epizodách provádí napříč časem a kontinenty. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2017 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS EUNIC App
DE / CZ