(c) wikimedia

Plzeňská sympozia k problematice 19. století: Neviditelná loajalita?

26.02. - 28.02.2015, Plzeň

Připravovaný 35. ročník plzeňského mezioborového sympozia se zaměří na historické kořeny vzniku a vývoje multinacionální...
Více informací | Věda

(c) wikimedia

Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v plzeňské kultuře 19. století

28.02. - 03.05.2015, Plzeň, Západočeské muzeum

Výstava, která vychází z tématu vyhlášeného každoročním Plzeňským sympoziem sleduje a hodnotí společenský život...
Více informací | Věda


(c) Fotostudio Köhnen, Köln

Manfred Weinberg: Max Brod a pražská německá literatura

03.03.2015 18:00, Praha 1, RKF
[Pouze německy]

Přednáška pojedná pražskou německou literaturu především z pohledu alternativního návrhu Maxe Broda pojmenovat tento...
Více informací | Věda

(c) SozialMarie

Cena SozialMarie v ČR

13.03. - 23.03.2015, Praha
[Pouze česky]

V březnu proběhne v Praze série prezentací sociálních inovátorů, kteří se přihlásili do letošního ročníku mezinárodní...
Více informací | Věda


(c) Plzen 2015

Plzeň 2015 – Departure Austria: Rakouské dny

16.03. - 22.03.2015, Plzeň, Evropské hlavní město kultury

Západočeská Plzeň se stala Evropským hlavním městem kultury 2015. Rakousko bylo vyzváno, aby sestavilo program zahrnující...
Více informací | Věda

(c) Beranová, Stroblová

Pilstour Loos!

16.03.2015 09:00 - 12:00, Plzeň, Rakouská knihovna
[Česky a německy]

To, že architekt Adolf Loos zanechal v Plzni významné stopy, je známo. Kromě toho je však možné ve městě objevit mnoho...
Více informací | Věda


(c)

Prohlídka města: Po rakouských stopách v Plzni

16.03.2015 16:00, Plzeň, Meeting Point
[Pouze česky]

Od doby, kdy se na počest císaře Františka Josefa I. v Plzni vařil Císařský pramen, až do doby, ve které byla Plzeň sice...
Více informací | Věda

(c) Beranová, Stroblová

Pilstour Loos!

18.03.2015 09:00 - 12:00, Plzeň, Rakouská knihovna
[Česky a německy]

To, že architekt Adolf Loos zanechal v Plzni významné stopy, je známo. Kromě toho je však možné ve městě objevit mnoho...
Více informací | Věda


(c)

Prohlídka města: Po rakouských stopách v Plzni

18.03.2015 16:00, Plzeň, Meeting Point
[Pouze česky]

Od doby, kdy se na počest císaře Františka Josefa I. v Plzni vařil Císařský pramen, až do doby, ve které byla Plzeň sice...
Více informací | Věda

(c) Západočeská univerzita

Vzdělávání lektorů němčiny v oblasti rakouských reálií

19.03.2015 09:00 - 20.03.2015 12:00, Plzeň, Západočeská univerzita
[Pouze německy]

Katedra německého jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s odborem Kultura a jazyk rakouského...
Více informací | Věda

Přehled akcí 1 - 10 z 1912další >

novinky

EUNIC AppEUNIC App
Evropská kultura v Praze
ve Vašem mobilu

Evropské fórum v Alpbachu
Od 19.8. do 4.9.2015 se promění tyrolská vesnice Alpbach opět v místo mezinárodního setkání, kritického dialogu a neformální diskuse; letos k hlavním tématu "NeRovnost". Podrobné informace (v němčině); žádost o stipendia do 31.3.2015.

Stipendium Jana Patočky
Vídeňský institut humanitních věd (IWM Wien) vypisuje na akademický rok 2015/16 stipendium, které je určené pro české doktorandy a doktory humanitních či společenských věd. Uzávěrka přihlášek: 28.03.2015. Více informací

Transnational Studies ve Vídni
FH Campus Wien od října 2015 nabízí tři bakalářská studia pro mezinárodní studenty. Více informací (v angličtině)

Stipendium Mileny Jesenské pro novináře
Vídeňský institut humanitních věd (IWM Wien) vypisuje na akademický rok 2015/16 stipendium, které je určené pro evropské novináře z kulturní oblasti. Uzávěrka přihlášek: 09.03.2015. Více informací

Stipendium Paula Celana pro překladatele
Vídeňský institut humanitních věd (IWM Wien) vypisuje na akademický rok 2015/16 stipendium, které je určené pro překladatele textů z oblastí humanitních, sociálních a kulturních věd z/do východoevropských jazyků. Uzávěrka přihlášek: 28.02.2015. Více informací

Letní kurzy češtiny AKTION ČR – Rakousko
Informace v němčině

Rakouská stipendia pro zahraniční studenty, akademiky a vědce
Rakouské Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství opět vypisuje stipendia na léto 2015, respektive pro akademický rok 2015/16. Vypsání probíhá prostřednictvím Rakouské databáze pro stipendia a podporu výzkumu www.grants.at (v němčině a v angličtině). Podání elektronické žádosti je povinné.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2015 | Impressum | Login
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS EUNIC App
DE / CZ