(c) Johanna Dalsant

38. Dlouhá noc krátkých textů

23.04.2024 19:00, Brno, Österreich Institut, Moravské nám. 690/15
[pouze německy]

Zveme všechny zájemce k poslechu a přednesu vlastních nebo cizích krátkých literárních textů, básní, skečů či písní v němčině. Téma...
Více informací | Literatura

(c) Drehbühne Brno

Drehbühne Brno

24.04. - 26.04.2024, Brno, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a
[pouze německy]

Tento jedinečný mezinárodní studentský festival sdružuje již více než 15 let talenty z různých zemí – od Česka a Slovenska až po...
Více informací | Divadlo a tanec


(c) Ullmannovské slavnosti

Ullmannovské slavnosti 2024

23.04. - 26.04.2024, Český Těšín/Cieszyn

Mezinárodní hudební festival Ullmannovské slavnosti se letos, v roce 80. výročí úmrtí Viktora Ullmanna (1898–1944) ve vyhlazovacím...
Více informací | Hudba

Obrázek k akci PRAGESTT

PRAGESTT

26.04. - 27.04.2024, Praha 1, FF UK, nám. J. Palacha 1
[německy]

Třináctý ročník Pražské germanistické konference, známé také pod zkratkou PRAGESTT, se bude konat 26.-27. dubna 2024 v Praze na Filozofické...
Více informací | Věda


(c) Šimon Varaus

Graz in Prague

30.04.2024 19:30, Praha 1, Betlémská kaple, Betlémské nám. 4

V rámci oslav Roku české hudby se uskuteční projekt spolupráce studentských orchestrů dvou uměleckých univerzit – Akademie múzických...
Více informací | Hudba

ngprague.cz

No Feeling Is Final. The Skopje Solidarity Collection

22.03. - 29.09.2024, Praha 7, Veletržní Palác, Národní galerie, Dukelských Hrdinů 47

Mezinárodní skupinová výstava Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji vychází z jedinečné sbírky Muzea současného umění...
Více informací | Výtvarné umění


(C) DOX

KAFKAESQUE

09.02. - 22.09.2024, Praha 7, DOX, Poupětova 1

Pražský rodák Franz Kafka (1883–1924) je jedním z klíčových autorů kulturního světa 20. století. Jeho romány, příběhy a korespondence...
Více informací | Výtvarné umění

Přehled akcí 11 - 17 z 1712< předchozí

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Semináře a materiály pro vyučující němčiny
Program "Kultura a jazyk" vzniká ve spolupráci rakouského spolkového ministerstva pro vzděvání, vědu a výzkum a rakouské Agentury pro vzdělávání a internacionalizaci (OeAD). Program podporuje vyučující němčiny při zavádění inovativních didaktických postupů a prezentaci současného Rakouska. Aktuální nabídka

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132437169757
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ