Rakouské knihovny

Rakouské kulturní fórum v Praze spolupracuje s celkem 8 rakouskými knihovnami v České republice:

Brno / Brünn
České Budějovice / Budweis
Liberec / Reichenberg
Olomouc / Olmütz
Opava / Troppau
Plzeň / Pilsen
Znojmo / Znaim
Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe

Od roku 1989 existuji Rakouské knihovny na 62 místech ve více než 25 státech, převážně ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Nabízejí možnost inovativně a flexibilně formovat rakouskou zahraniční kulturní politiku. Vznikají vždy ve spolupráci s místními institucemi (knihovny a univerzity) v hostitelské zemi a poskytují na daném místě informace o rakouské kultuře.

Knihovny mají široké veřejnosti umožnit přístup jak k rakouské literatuře, tak i k informacím o historii a současnosti Rakouska. Většina rakouských knihoven kromě knihovnické činnosti proto organizuje také akce v kulturním sektoru a touto činností tak představují kontaktní místo pro zájemce o Rakousko a jeho kulturu i v těch městech, kde Rakousko není zastoupeno ani velvyslanectvím ani žádnou jinou oficiální institucí.

Internetový portál http://www.oesterreich-bibliotheken.at poskytuje detailní údaje o knihovním fondu, činnosti a aktuálním vývoji jednotlivých knihoven. Koordinuje rovněž shromažďování informací, výměnu názorů a má ulehčit práci návštěvníkům  rakouských knihoven, knihovníkům a pracovníkům nadřízených rakouských institucí.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ