(c) Daniel Delang

Chaos String Quartet

16.04.2024 19:30, Praha 1, Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha se vyznačuje vysokou uměleckou úrovní, pestrou dramaturgií a spoluprací s mezinárodními...
Více informací | Hudba

(c) Marlene Rahmann_Christoph Glantschnig

„Neslýchané zevšednělo“

18.04.2024 19:00, Praha 1, Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18
[pouze německy]

V rámci doprovodného programu k putovní výstavě Schreiben gegen den Krieg. Ingeborg Bachmann 1926-1973 zve Rakouské kulturní fórum...
Více informací | Hudba


(c) Ullmannovské slavnosti

Ullmannovské slavnosti 2024

23.04. - 26.04.2024, Český Těšín/Cieszyn

Mezinárodní hudební festival Ullmannovské slavnosti se letos, v roce 80. výročí úmrtí Viktora Ullmanna (1898–1944) ve vyhlazovacím...
Více informací | Hudba

(c) Šimon Varaus

Graz in Prague

30.04.2024 19:30, Praha 1, Betlémská kaple, Betlémské nám. 4

V rámci oslav Roku české hudby se uskuteční projekt spolupráce studentských orchestrů dvou uměleckých univerzit – Akademie múzických...
Více informací | Hudba

Přehled akcí 1 - 4 z 4stránka 1 z 1

novinky

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132458647635
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ