Silberbauerovo hudební Podyjí

Mezinárodní festival

18.08. - 13.10.2024, různá místa

© Mezinárodní festival Silberbauerovo hudební Podyjí

Hlavním cílem česko-rakouského festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí je hudebně propojovat české a rakouské pohraničí, konkrétně okolí Znojemska, Podyjí a oblast Thayatal v Rakousku. Festival připomíná významného stavitele barokních varhan Josefa Silberbauera, který působil v oblasti Podyjí /Thayatal, a přispívá k znovu objevení jeho jména širší veřejnosti na obou stranách hranice.

Cílem festivalu je nejen interpretace na nástroje od Josefa Silberbauera hudebníky, kteří budou podporovat umělce z regionu a spolupracovat s nimi, ale i jiných hudebních těles, např. orchestru, vokálních ansámblů a barokních komorních souborů. Festival je výjimečný tím, že se snaží propojovat české umělce s rakouskými a také tím, že usiluje o jejich vzájemnou přeshraniční spolupráci. Otevírá se nejen možnost širší rozmanitosti publika, ale i obohacení českého a rakouského regionu. Festival klade důraz na podporu a koncertování talentovaných dětí ZUŠ jak z českých, tak z rakouských hudebních škol, ve spolupráci se zkušenými učiteli, se kterými budou společně vystupovat na koncertech jak v Rakousku, tak v Česku.

Program a více informací

novinky

Klavírní soutěž Amadeus
31. ročník Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy v Brně. Uzávěrka přihlášek: 4.10.2024 Další informace a přihláška

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ