Ariadna na Naxu

Opera

16.02.2024 19:00, Praha 1, Stavovské divadlo, Železná ulice

(C) Petr Neubert

německy, české a anglické titulky

Národní divadlo uvádí premiérový titul – operu Richarda Strausse (1864-1949) Ariadna na Naxu. Autorem libreta této opery z počátku 20. století je rakouský spisovatel a básník Hugo von Hofmannsthal (1874-1929). Oproti jiným Straussovým operám se Ariadna na Naxu vyznačuje komornější a klidnější atmosférou. Ačkoli to název nijak nenaznačuje, hlavním tématem opery je vzájemný despekt, který k sobě chová tzv. „vysoké“ a „nízké“ umění. A kromě toho ovšem také velmi nadčasové buranství těch, kteří se pro zvýšení vlastního nevalného kulturního statusu rozhodnou stát „mecenáši umění“. Divák Straussovy opery má na výběr – chvíli sleduje vážnou operu o opuštěné Ariadně a chvíli zase pokleslou frašku o rozpustilé Zerbinettě. Straussova „komedie-tragédie“ se do Národního divadla vrací po 45 letech, tentokrát v pojetí slovenské režisérky Slávy Daubnerové.

16. 02. 2024 19:00 Stavovské divadlo

Více informací a vstupenky

““

novinky

NASOM 2025 – 2026
Spolkové ministerstvo pro evropské a zahraniční záležitosti vypisuje devátý ročník programu pro začínající umělkyně a umělce v oblasti hudby "The New Austrian Sound of Music" na období 2025-2026. Podmínky a bližší informace naleznete zde. Uzávěrka přihlášek: 24.3.2024.

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17090505778070
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ