Ochrana a zpracování osobních údajů

Newsletter Rakouského kulturního fóra v Praze byl vytvořen v zájmu posílení zahraničních vztahů Rakouska v kulturní oblasti a informuje o akcích a projektech Rakouského kulturního fóra v Praze. Vaše osobní údaje jsou uloženy a zpracovány výhradně za účelem informovat Vás o akcích Rakouského kulturního fóra v Praze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jakožto s prostřednictvím adaptačního zákona novelizovaným rakouským zákonem o ochraně osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018. Vaše údaje nepředáme žadné třetí straně.

Odebírání Newsletteru můžete kdykoliv stornovat. RKF pak následně obratem ze své databáze Vaše osobní údaje vymaže.

Vaše práva Máte právo na informace, opravu chyb, vymazání z databáze, na výhrady, přenesení dat, nesouhlas a na odvolání. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou porušována Vaše zákonná práva na ochranu osobních údajů, můžete si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naše kontaktní údaje:
Rakouské kulturní fórum v Praze
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1
E-Mail: info@oekfprag.at
Telefon: (+420) 257 090 588

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ges. Mag. Tünde FÜLÖP
Datenschutzbeauftragte
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
A 1010 Wien
Tel: +43 (0) 501150 - 0
E-Mail: dsb@bmeia.gv.at

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17134820824114
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ