Found in Translation? Estetické a sociokulturní funkce literárních překladů v Evropě mezi lety 1890 a 1939

30.05.2019 09:00 - 31.05.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Found in Translation? Estetické a sociokulturní funkce literárních překladů v Evropě mezi lety 1890 a 1939

Německy a anglicky

Tématem mezinárodní konference je literární překlad a překladatelé mezi lety 1890 až 1939. Literární vědci, translatologové a historikové přiblíží nejen teoretická východiska, sociální, kulturní i estetickou motivaci překladatelských aktivit v této době, ale i překladatelskou činnost řady autorů např. Karla Krause, Stefana Zweiga či R. M. Rilka.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Vstup volný


novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T209
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ