Přejímky a propojení: Česko a Rakousko v dlouhém 20. století

24.09.2018 14:00 - 25.09.2018 13:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Přejímky a propojení: Česko a Rakousko v dlouhém 20. století

Simultánně tlumočeno

 

U příležitosti výročí událostí roku 1918 pořádá RKF v Praze dvoudenní odbornou konferenci pod vedením historiků Olivera Rathkolba (Ústav pro soudobé dějiny Vídeňské univerzity) a Jiřího Peška (Univerzita Karlova v Praze). Hlavním tématem prezentací a diskusí jsou kulturní a politické přejímky kolem roku 1900 a v období mezi lety 1918 až 1938. Důležitými oblastmi těchto vzájemných historických propojení je pražská a vídeňská moderna, divadlo a film stejně jako dějiny Prahy a Vídně a vývoj církví v Československu a v Rakousku až do roku 1938.
Na základě biografických skic stěžejních politických osobností, kterými jsou Tomáš Garrigue Masaryk, Bruno Kreisky a Karel Schwarzenberg, budou analyzovány stopy vzájemných kulturních vlivů. Kromě roku 1918 bude důležitým tématem rok 1968 a zkušenosti tehdejší společnosti v obou zemích. Studie přejímek a propojeníobsahující překvapivé a dosud neznámé interakce by měly jejich prostřednictvím podnítit a prohloubit otevřený a diferencovaný přístup k dějinám obou zemí.

PŘEDNÁŠKY: 24. 9., 14–18 h

Prof. Matthias Boeckl (Vídeň)
Existuje „vídeňská" a „pražská" moderna? Identifikační konstrukce prostřednictvím architektury a designu

Dr. Jitka Ludvová (Praha)
Rakušané v Pražském německém divadle 1918-1938

Prof. Gernot Heiss (Vídeň)
Český a rakouský film - přejímky a propojení

Prof. Dr. Marek Ďurčanský (Praha)
Tomáš Garrigue Masaryk: vídeňský docent, pražský profesor a politik

Prof. Jiří Pešek/ Dr. Nina Lohmann (Praha)
Praha a Vídeň po roce 1918

Prof. Zdeněk Nešpor (Praha)
Evangelíci (církev a členové) v Československu a Rakouské republice 1918 – 1938


PŘEDNÁŠKY: 25. 9., 10–13 h

Prof. Oliver Rathkolb (Vídeň)
Bruno Kreisky a jeho česko-moravsko-české otisky

Prof. Miloš Havelka (Praha)
1968 v Československu a v Rakousku

Dr. Barbara Tóth (Vídeň)
Karel Schwarzenberg - muž mezi mnoha světy

Dr. Jiří Kuděla (Praha)
Karel Schwarzenberg jako kancléř Václava Havla

Vstup volný


novinky

Rakouské předsednictví Radě EU v roce 2018
Rakouské předsednictví Radě EU v roce 2018
Od 1. 7. do 31. 12. 2018 bude Rakousko předsedat Radě Evropské unie. Vše podstatné o tom najdete na www.eu2018.at

Call for Papers: PRAGESTT 29.03.-30.03.2019, Praha
Příspěvky pro 9. Mezinárodní germanistickou studentskou konferenci Filozofické fakulty UK mohou být zasílány do 20.01.2019. Další informace (v němčině a v angličtině).

Highlight your future. Study in Austria!
Krásná města a krajina, skvělá kulturní nabídka a pestrá nabídka studijních programů... Proč je Rakousko ideální zemí ke studiu, se dozvíte zde (v němčině a v angličtině).

Rakouská stipendia pro zahraniční studenty, akademiky a vědce
Rakouské Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství opět vypisuje stipendia pro akademický rok 2018/19. Vypsání probíhá prostřednictvím Rakouské databáze pro stipendia a podporu výzkumu www.grants.at (v němčině a v angličtině).

Blog Rakouské stopy v Liberci
informuje o výzkumném projektu studentů Technické univerzity v Liberci pod vedením OeAD-Lektorky Sandry Braunové. Další informace

Stipendium Paula Celana pro překladatele
Vídeňský institut humanitních věd (IWM Wien) vypisuje na akademický rok 2019/20 stipendium, které je určené pro překladatele textů z oblastí humanitních, sociálních a kulturních věd z/do východoevropských jazyků. Uzávěrka přihlášek: 28.02.2019. Více informací

1918-2018: 100 let Rakouské republiky
Vše, co stojí za to vědět o sto letech novodobého Rakouska najdete na následující stránce: www.oesterreich100.at (v němčině).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2018 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ