Václav Kříček a Jan Hnělička: Rozpad Rakouska-Uherska

První část ze série přednášek: Vítězství na dosah

16.10.2018 18:00, Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1

(c) kvkli

Pouze česky

První ze série přednášek o rozpadu Rakouska-Uherska se věnuje událostem druhé poloviny roku 1917 a počátku roku 1918, kdy se zdálo, že se válečné štěstí přiklonilo na stranu Centrálních mocností. Historik Jan Hnělička a vedoucí oddělení bibliografie Krajské vědecké knihovny v Liberci Václav Kříček se zaměří na otázky týkající se vývoje událostí na bojišti, na problematiku mezinárodní diplomacie Rakouska-Uherska, ale také na vnitřní poměry monarchie, kde se v čím dál větší míře dostávaly do popředí národní a sociální otázky.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Vstup volný

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

Výběrové řízení: knihovník na pracovišti Německé a Rakouské knihovny, Plzeň
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „knihovník na pracovišti Německé a Rakouské knihovny“. Místo výkonu práce: Plzeň Termín možného nástupu: dohodou Strukturovaný životopis, motivační dopis a kopie dokladů o dosaženém vzdělání zašlete poštou nebo na adresu knihovny nejpozději do 28.06.2019 do 12:00 hodin. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T208
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ