Uwe Bressnik – Keith Rowe: Hudba před i za objektem

Výstava

17.04. - 23.06.2019, Jihlava, Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

(c) Uwe Bressnik_Keith Rowe

Uwe Bressnik a Keith Rowe jsou dva výjimeční umělci s velmi odlišnými původy, uměleckými zázemími a poetikou. Spojuje je především intenzivní zájem o vizuální reprezentaci zvuku a hudby. Oba jsou aktivními hudebními improvizátory, a tudíž jsou si zcela vědomi procesuální povahy zvuku. Ačkoli zachytit efemérní podstatu zvuku ve stálém obraze nebo objektu je vždy riskantní, Bressnik a Rowe to zvládají s poetickým nadhledem. Nabízejí hravé a vizuálně přitažlivé asambláže, v nichž obraz a zvuk koexistují v konceptuálním konsenzu. Způsob, jakým oba umělci dosahují této harmonie, se od díla k dílu liší, stejně jako užité prostředky a způsoby reprezentace – vnitřní souvislosti, vnější podoba, klam a iluze, vizuální hříčky nebo asociativní narace. Jejich důmyslný projev vykazuje zjevnou stylovou jednotu, nikdy však neunavuje, nutí nás obrazy pozorně vnímat a zároveň o nich kontemplovat.

Uwe Bressnik (*1961, Villach) studoval na Univerzitě užitého umění ve Vídni, kde byli jeho pedagogy Peter Weibel a Ernst Caramelle. Bressnikova tvorba má interdisciplinární charakter, malba splývá se zvukovými instalacemi a s prostorovými objekty.

Britský kytarista, improvizační hudebník a výtvarník Keith Rowe (*1940, Plymouth, Velká Británie) je v současnosti rezidenčním umělcem sound-artové galerie Tonspur, která je součástí vídeňského MuseumsQuartieru.

Kurátoři: Jozef Cseres & Georg Weckwerth

Otevírací doba:

17.4., 17 h Vernisáž

do  23. 6., út–ne  9–12, 12.30–17.00 h

Dům Gustava Mahlera

Dům Gustava Mahlera na Facebooku

Uwe Bressnik na Facebooku

novinky

Umělecký rezidenční pobyt ve Vídni 2020
BMEIA prodloužilo svou spolupráci s Q21 v Museumsquartieru. Od ledna 2020 bude v Q21 pro umělce a umělkyně k dispozici výtvarné studio pro dvouměsíční pobyty. BMEIA poskytne měsíční stipendium ve výši 1050 EUR. Uzávěrka přihlášek: 1.8.2019. Další informace

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.
Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T200
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ