Věra Vostřelová: Zkamenělá hudba: Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882)

20.11.2018 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Věra Vostřelová: Zkamenělá hudba: Tvorba architekta Bernharda Gruebera (1806–1882)

Pouze německy

Přednáška představí architekta Bernharda Gruebera, který byl roku 1844 povolán do Prahy, aby se ujal školy architektury na Akademii výtvarných umění a pozvedl architekturu v Čechách na uměleckou úroveň. Ovšem s narůstajícím českým národním uvědoměním postupně ztrácel své výsadní postavení a stával se nevítaným cizincem.

Věra Vostřelová působí na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde nyní pracuje na vědeckém projektu „Architektura a politika“. Zabývá se architekturou 19. století a architektonickou tvorbou českých Němců.

Vstup volný

novinky

Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.
Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T158
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ