INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční performance Rakousko pokračuje i v roce 2014

INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční performance Rakousko pokračuje i v roce 2014

TanzQuartier Vídeň je spolu s rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMeiA) a Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání, umění a kulturu (BMUKK) iniciátorem projektu INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční představení.

Po pozitivních zkušenostech v letech 2012 a 2013 pokračuje Projekt INTPA - Mezinárodní síť pro tanec a taneční performance Rakousko i v roce 2014.

Cíl

V případě INTPA se jedná o podporu pohostinských vystoupení; zahraniční  pořadatel má možnost získat podporu pro prezentaci rakouských umělců. Záměrem této ofenzivní propagace v mezinárodním měřítku a podpůrného konceptu zároveň je přispět ke zintenzivnění mezinárodní prezence rakouské umělecké tvorby v oblasti tance a tanečních představení. Zahraniční pořadatelé tak dostávají možnost být sto pozvat umělce z Rakouska a vyplatit jim odpovídající honorář. Příspěvek na náklady rakouských umělců je poměrně silným podnětem podstoupit riziko prezentovat umělce a produkce, které jsou v cílových zemích málo známé či zcela neznámé.

Podpora pohostinských vystoupení

O podporu jednotlivých pohostinských vystoupení si může u TanzQuartieru zažádat každý pořadatel prostřednictvím formuláře. Příspěvek je poskytován (a pohybuje se v závislosti na zemi mezi 25 až 50%) na honorář, cestovní  výdaje a ubytování  jednotlivých umělců, tanečních skupin, techniků, kteří se na produkci podílejí, a vedoucích projektů. Ve vlastní žádosti ani ve vyúčtování není třeba uvádět údaje o nákladech, které vzniknou pořadateli s akcí v místě, což celý proces pro pořadatele usnadňuje.

Stěžejní projekty

Kromě podpory jednotlivých pohostinských vystoupení budou jednou ročně vybrány a do podpory zahrnuty dva festivaly, na kterých se zúčastní rakouští umělci jako hlavní, stěžejní projekty- jeden v západní Evropě a jeden v Podunají či černomořské oblasti. Jako doprovodný program budou u těchto  festivalů  nabízeny rámcové akce, které přiblíží rakouskou uměleckou scénu či workshopy s místními umělci či tanečními skupinami. Tvorbu rámcového programu převezme po konzultaci s TanzQuartierem místní pořadatel.

Projekt INPTA financovaný z prostředků rakouského Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMeiA) a Spolkového ministerstva pro vzdělávání, umění a kulturu (BMUKK) doplňuje již existující podpůrné modely obou zmíněných ministerstev.

Formulář a logo ke stažení

INTPA hostování 2013-2014

Kontakt a bližší informace
Ulrike Kuner / Head of Artistic Administration 
T: +43-1-581 35 91-25
F: +43-1-581 35 91-12
Mobil +43 664 81 40 432
E: ukuner@intpa.eu

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2018 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ