Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.

Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu.

Trvání projektu: 01/2017 – 12/2019

Charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu „Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální“ je uchování, ochrana a zprostředkování středoevropské moderny za pomoci výstav, workshopů a jiných aktivit. Projekt poukazuje na společné kořeny moderny České republiky a Rakouska, které jsou důsledkem vzájemné spolupráce umělců a architektů z obou zemí (Josef Hoffmann, Adolf Loos, Otto Wagner, Koloman Moser a další).

Mezi hlavní aktivity projektu patří sezonní výstavy v Brně a Brtnici, úprava části stálé expozice starého umění v Místodržitelském paláci v Brně a cyklus výstav v Muzeu užitého/současného umění ve Vídni (MAK). Tyto hlavní činnosti programově doplňuje série workshopů a dalších doprovodných akcí zaměřených na řemeslnou tradici a aktuální inovace v designu, které zvou k účasti tvůrce z kreativního sektoru. Důležitou součástí projektu jsou též úpravy dvoru Rodného domu Josefa Hoffmanna, včetně vybudování mobilního zázemí pro návštěvníky. V Muzeu Josefa Hoffmanna budou upraveny vstupní prostory a vybudován obchod s designem, čímž dojde ke zlepšení přístupnosti pro odborné a i laické návštěvníky.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.


Hlavní partner:

MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst


Projektoví partneři:

Moravská galerie v Brně (MG)

Město Brtnice

Strategičtí partneři:

Vila Tugendhat

UPM

Müllerova vila

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Museen der Stadt Wien (Wien Museum)

WAGNER:WERK – MUSEUM POSTSPARKASSE

Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15942498521935
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ