RKF v Praze v září

Pozdrav ředitele.

Vážení přátelé Rakouského kulturního fóra!

Je nám potěšením i zadostiučiněním, že Vám opět můžeme rozeslat měsíční přehled akcí Rakouského kulturního fóra v takové formě, jak jste byli zvyklí, a s rozmanitou nabídkou koncertů, filmových projekcí, nejrůznějších festivalů a daších kulturních akcí, z nichž některé se konají pod širým nebem. Kulturní fórum Vám chce i v době pandemie prezentovat v mezích možností pestrý kulturní program. Abychom při našich kulturních aktivitách mohli striktně dodržovat všechna opatření a nařízení příslušných českých úřadů v souvislosti s bojem proti pandemii, potřebujeme k tomu také Vaši pomoc. Kulturní fórum samozřejmě provede veškerá nezbytná hygienická opatření a doporučí nošení roušek. Musíme rovněž dbát na dodržování bezpečného odstupu ve všech prostorech naší budovy, a jsme tak na našich akcích nuceni omezit kapacitu míst. Proto je bezpodmínečně nutné se na všechny akce konané v Rakouském kulturním fóru předem registrovat, vstup bez předchozí včasné registrace bohužel nebude možný. Budeme bedlivě sledovat další vývoj a informovat Vás o všech případných dalších opatřeních. Již nyní bych Vám chtěl poděkovat za pochopení a spolupráci.

Na všechny naše akce jste srdečně zváni a těším se s Vámi brzy na viděnou.

Andreas Schmidinger
ředitel

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16014421351809
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ