Virtuální kondolenční kniha: Teroristický útok ve Vídni

Šokující teroristický útok ve Vídni 2. listopadu 2020 měl za následek pět lidských obětí a 23 zraněných. V této virtuální kondolenční knize máte příležitost vyjádřit svůj zármutek, soustrast, soucit a podporu. Chcete-li napsat zprávu nebo vzkaz, můžete tak učinit na smutečním portálu.

 

Galerie

Obrázek k akci Virtuální kondolenční kniha: Teroristický útok ve VídniObrázek k akci Virtuální kondolenční kniha: Teroristický útok ve Vídni

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16066263979842
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ