Anna Biczók: Performance DELICATE

Theaterfestival 27. Divadelní Flora Olomouc

16.05.2024 17:00, S-klub, Olomouc, 17. listopadu 43

© Anna Biczók

Od 9. do 20. května 2024 se v Olomouci bude konat 27. ročník festivalu Divadelní Flora. Jedná se o tradiční akci, která mapuje divadelní trendy a zároveň reflektuje umělecké i společenské fenomény. Multižánrovou přehlídku doplní doprovodný program s koncerty, workshopy, besedami či projekcemi. V rámci letošní „Rakouské sezony“, kdy se město Olomouc po celý rok zaměřuje na kulturu sousední země, vystoupí i umělkyně a umělci z Rakouska.

Tři výjimečné tanečnice ze tří různých zemí vedou „hbitý“, podmanivý trialog na téma postavení a svobody ženy v rozličných kulturních a společensko-historických kontextech. V originální choreografii Anny Biczók, nominované na prestižní Cenu Rudolfa Labana.

Anna Biczók se ve své tvorbě zaměřuje na paměť těla, jíž zkoumá i v perfomanci DELICATE prostřednictvím tanečnic Adél Juhász, Karin Pauer a Saši Portyannikové. Interpretky maďarského, rakouského a ruského původu a maďarská choreografka s ruskými kořeny reprezentují tři národy s hlubokým kulturním vlivem a traumatizující společnou historií. 

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ