Bernhard Studlar: iPlay

19.10.2012 19:30, Brno, HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d

© A. Hudeček

Nová hra Bernharda Studlara iPlay vznikla přímo pro Divadlo LETÍ. iPlay není hra. Je to 100 aplikací pro život. iPlay je o iKonách, bez nichž už nemůžeme žít... Studlar ve své novince navazuje na tradici slavných rakouských dramatiků 20. století – T. Bernharda, E. Jelinekovou… Jeho existenciální monolog pro tři herce je koláží, ve které se mísí poezie, ironický humor, spílání světu a nejintimnější pocity nejistoty a touhy se identifikovat.

Překlad: Martina Černá
Režie: Marián Amsler
Hrají: Dana Poláková, Tomáš Jeřábek a Martin Siničák

Premiéra

novinky

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132385475933
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ