Fragiles

Performance

24.06.2023 14:00, Klášter Broumov, Klášterní 1, 550 01 Broumov

© Klemens Czurda

V den zahájení výstavy Ora et lege II bude v zahradě broumovského kláštera uvedena performance Fragiles rakouské umělkyně Barbary Kapusta.

Barbara Kapusta (*1983) je vídeňskou spisovatelkou a umělkyní, která ve svých dílech propojuje lidská těla s jazykem digitálního světa. Její texty jsou literární fikcí, která v podobě fragmentů či celých příběhů proniká do autorských publikací, performancí, filmových děl a objektových instalací na hranici mezi fyzickým a virtuálním prostředí. V textech zaznívají environmentální témata, motivy kyberkultury, queerness, představy o postgenderovém světě a myšlenky posthumanismu.

Performance Fragiles, připravená jako site-specific do zahrady broumovského kláštera, odhaluje limity jazyka a určitá specifická lingvistická rozhodnutí. Jazyk je pro autorku nástroj normativní a nahlíží jej jako zásadní příspěvek ke společenským nerovnostem. Reflektuje politické důsledky a klade si otázky, kdo může mluvit a jak? Svojí analýzou jazyka volně reflektuje některé lingvistické zvyklosti dotýkající se identity každého jednotlivce.

Vstup zdarma

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ