Michael Turinsky: Precarious Moves

25. Divadelní Flora (9. 5.- 21. 5. 2022)

15.05.2022 20:00, Olomouc, S-klub, 17. listopadu 43

© Michael Loizenbauer

Festival Divadelní Flora mapuje aktuální trendy současného divadla, umělecky reflektuje společenské fenomény a iniciuje vznik nových inscenací. Jde o přehlídku, jež dlouhodobě kombinuje uvádění činoherních titulů středoevropských repertoárových divadel i nezávislých scén s počiny z oblasti současného tance a performing arts, které doplňuje o bohatý doprovodný program (besedy, workshopy, semináře, přednášky, koncerty, projekce a výstavy). Letos s leitmotivem Beautiful New World 2.022 nabídne na 13 scénách na 70 akcí.

Michael Turinsky, vídeňský choreograf, performer, teoretik a aktivista, demonstruje s humorným nadhledem vztah člověka s postižením ke společnosti. Hravá, vtipná sebereflexe, vzešlá z koprodukce s Tanzquartier Wien a HAU Hebbel am Ufer Berlin, získala Nestroyovu cenu pro nejlepší rakouskou produkci nezávislé scény v roce 2021. Michael Turinsky dlouhodobě reflektuje oblast tance ve vztahu k inkluzi. Ve svých nekonvenčních scénických projektech, ve kterých se konceptuální tanec střetává s biografickým divadlem a lecture performance, soustavně nabourává stereotypy o lidech s postižením a posouvá hranice současného tance do nových, překvapivých poloh.

V nejnovějším sóle Precarious Moves (Nejisté pohyby) zkoumá fenomény pohybu a mobilizace – v rovině osobní, ale i politické. Jak fungovat ve společnosti, které dominuje kultura rychlosti, aktivity a mobility, pokud se pohybujete na vozíku? Co dělat, když jsou veškeré struktury nastaveny proti vám, nikoli pro vás? Když stačí málo a vy můžete vypadnout z rovnováhy a narazit na vlastní hranice? Inspirovaný konceptem tzv. „Crip Time“, který upozorňuje na skutečnost, že lidé s postižením na mnohé životní situace potřebují víc času, se Turinsky proti diktátu zrychleného světa vymezuje.

Koncept, choreografie a provedení: Michael Turinsky

Hudba: Tian Rotteveel
Room: Jenny Schleif

Inscenace vznikla za podpory DANCE ON TOUR AUSTRIA

Vstupné: 180,- CZK, zlevněné 120,- CZK

Festival Divadelní flóra FB
Michael Turinsky FB

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860405679712
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ