Prague meets Vienna

Festival meziměstské spolupráce

08.06. - 10.06.2023, Praha 1, Mariánské náměstí

© Prague meets Vienna

Festival Prague meets Vienna je kulturní akcí, která se zaměřuje na posilování vztahů a spolupráce mezi Prahou a Vídní a který navazuje na festival Vienna meets Prague. Během pražského festivalu se uskuteční několik kulturních akcí, včetně koncertů, promítání filmů, autorských čtení a odborných přednášek, které se zaměří na témata jako urbanismus, migrace a integrace. Cílem festivalu je přinést do obou měst nové kulturní a společenské impulsy a podpořit dialog mezi různými kulturami a komunitami.

Slavnostního zahájení se zúčastní primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, velvyslankyně Rakouska v České republice Bettina Kirnbauer a člen vídeňského zastupitelstva Peko Baxant.

Rakouské kulturní fórum je partnerem tohoto festivalu a podporuje promítání Přehlídky rakouských krátkých filmů a dokumentu "Farmář a hipster".

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160494094503
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ