Rakouské kulturní fórum v květnu 2021

Pozdrav ředitele

online

© Österreich Werbung, weinfranz.at/ Franz Weingartner

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

Nejnovější zprávy o vývoji pandemie nám dávají jiskřičku naděje, že díky vleklým, nakonec snad ale úspěšným opatřením k potření pandemie, se opět budou moci konat kulturní akce. S velkým napětím čekáme na oznámení nutných rámcových podmínek, za kterých bude možné bezprostřední kulturní akce uspořádat. Vroucně doufám, že Vás již brzy budu moci o těchto podmínkách informovat a také Vás, naše vážené návštěvnice a návštěvníky kulturního fóra, konečně osobně a srdečně na našich akcích přivítat.

Do té doby si Vás dovoluji poprosit o ještě trochu trpělivosti a pozvat Vás, abyste mezitím využili naši digitální kulturní nabídku. Informace o ní najdete v našem Newsletteru, případně Vám doporučuji návštěvu našich webových stránek.

V rámci Festivalu dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT, který se letos koná online, se možná při troše štěstí dokonce naskytne příležitost zhlédnout některé z rakouských filmů pod širým nebem. Pokud okolnosti v druhé polovině května již dovolí konání akcí pod širým nebem, dozvíte se o tom od poloviny května také na našem webu a Facebooku.

Andreas Schmidinger

ředitel

novinky

Vypsání ceny Intercultural Achievement Award (IAA) 2021
Uzávěrka přihlášek: 6. června 2021. Bližší informace v němčině a v angličtině

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16212495062426
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ