Schauspiel Köln: Láska jsem já | digital

26. Pražský divadelní festival německého jazyka (15. 11. – 6. 12. 2021)

25.11.2021 18:00, Praha 8, Kino Atlas, Sokolovská 371

Ana Lukenda / Screenshot - Schauspiel Köln

Německy s českými titulky

Po smrti svého otce nastupuje na anglický trůn Eduard II. Ovšem místo aby se věnoval úředním záležitostem a sloužil lidu, jak to požaduje a vyžaduje Sněmovna lordů pod vedením rádce Mortimera, zabývá se mladý panovník výhradně záležitostmi svého srdce: hned po převzetí moci nechává přivést z vyhnanství Eduardova milence Gavestona, aby vyléčil královo zlomené srdce – k velké nelibosti nejen lordů, ale i jeho manželky Isabely.

Ta zuby nehty bojuje o své manželství, tedy i o svou moc, a společně s Mortimerem spřádá intriky, které vedou k utrpení, bojům a nakonec i k vraždě. V čele vlády nakonec sedí dítě. Při vší lásce se nakonec zase prosadí stávající sociální a vládní systém.

Rakouský dramatik Ewald Palmetshofer vychází ze hry Christophera Marlowa Edward II. a nově přepisuje příběh odpadlického panovníka krále Eduarda II. Konflikty jednajících politických osobností přesouvá výhradně do soukromé sféry. Tady vzniká nové bitevní pole: touha a vášeň proti státu a kontrole, touha a osobní štěstí bojují proti odpovědnosti a mocenským zájmům.

Je i láska jen zboží, s kterým můžete handlovat, abyste dostali, co chcete?


Digitálně v šesti dílech (každý díl cca 30 min.)
Doporučujeme divákům od 16 let.

Autor: Ewald Palmetshofer
Režie: Pinar Karabulut
Více informací

Představení trvá 3 hodinu 30 minut, s přestávkami

Pražský divadelní festival německého jazyka
Pražský divadelní festival německého jazyka na Facebooku

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16644371260424
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ