Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi.

25.06. - 26.06.2015, Praha 1, Studio TON Hudební a taneční fakulty AMU, Malostranské náměstí 13

Teresa Kovacs (c) Privatarchiv

Dvojjazyčně (angličtina, čeština)

Pod názvem Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi pořádá katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze sympozium s mezinárodní účastí, které bude reflektovat aktuální tendence v současných textech psaných pro divadlo v různých evropských zemích.

Rakouská účast: 
Pia Janke: Účast na debatě při workshopu
Teresa Kovacs: Mezi Elfriede Jelinek a Ewaldem Palmetshoferem
Sedimentace, ohraničení a překryvy dramatických útvarů v současném německojazyčném divadle

Pia Janke je vedoucí Výzkumné platformy Elfriede Jelinek: Texty – kontexty – recepce a Výzkumného centra Elfriede Jelinek na Vídeňské univerzitě. Profesorka v Ústavu germanistiky Vídeňské univerzity. Habilitace na téma masových politických slavnostních her v Rakousku v období 1918–1938. V roce 2004 založila Výzkumné centrum Elfriede Jelinek a roku 2013 Výzkumnou platformu Elfriede Jelinek. Organizace mezioborových sympozií, práce kurátorky. Výuka na Vídeňské univerzitě užitého umění a na hudební univerzitě. Knižní publikace k P. Handkemu, T. Bernhardovi. E. Jelinek, operním libretům a interdisciplinárním tématům.

Na sympoziu pohovoří Pia Janke o činnosti, institucionálním ukotvení a aktivitách Výzkumné platformy Elfriede Jelinek na Vídeňské univerzitě a Výzkumného centra Elfriede Jelinek při Institutu germanistiky Vídeňské univerzity.

Teresa Kovacs: Vědecká pracovnice, Univerzita Vídeň. Studium germanistiky a divadelní, filmové a mediální vědy na Vídeňské univerzitě. Disertační projekt Koncept „sekundárního dramatu“ Elfriede Jelinek. Výzkumné projekty, týkající se feministických motivů v díle E. Jelinek, 2011–2013 vědecká spolupráce na výzkumném projektu Elfriede Jelinek: Dílo a odezva. Anotovaná bibliografie, Ústav germanistiky Vídeňské univerzity. Spolueditorka publikací Die endlose Unschuldigkeit. Rechnitz – Anděl zkázy, Elfriede Jelinek (2010) a Der Gesamtkünstler. Christoph Schlingensief (2011). (Univerzální umělec. Christoph Schlingensief).

Přednáška Teresy Kovacs se soustředí na formy koexistence v dramatických textech Elfriede Jelinek a Ewalda Palmetshofera a ukazuje, že tyto texty nelze zařadit jednoduše do dramatického ani postdramatického divadla vzhledem k jejich dramatickým strukturám a útvarům. Dílo Jelinek a Palmetshofera se s použitím metafory trosky představí v kontextu kritické konfrontace s časem a tradicí.

Pořádá: Katedra teorie a kritiky DAMU Praha

Partneři sympozia:
Výzkumná platforma Elfriede Jelinek: Texty – kontexty – recepce, Univerzita Vídeň
Italský kulturní institut Praha
Institut umění – Divadelní ústav
Pražské Quadriennale
Rakouské kulturní fórum v Praze 

25. 6., 10–17 h
26. 6., 9–15.30 h

Vstup volný

Informace: PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., Katedra teorie a kritiky DAMU: zuzana.augustova@damu.cz

Homepage s informacemi o sympoziu

Současný divadelní text - mezinárodní sympozium (Facebook)

 

novinky

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15942509690884
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ