Street Performances

PRAGUE QUADRENNIAL 2015 (18.–28. 6. 2015)

26.06.2015 11:00, Praha 1, Jungmannovo náměstí

(c) Armin Mitterbauer

Vícejazyčně, ve formě textových koláží v NJ, ČJ, turečtině a španělštině

Základním prvkem performance Urban dress code zaměřené na mnohovrstevnatost urbánního prostoru jsou diskuze a šátky, které mají vlastní sociokulturní a emocionální náboj. Urbánní prostor představuje nejen město jako architektonický prvek, ale také město, které je především ztělesněním ideového světa určité společnosti. Performance se soustředí na proměnlivé působení sdíleného města ztvárněním transformačních procesů, které odkazují na role pohlaví, kulturní rozdíly, mocenské poměry, prostorové uspořádání a sociální diskrepance prostřednictvím konfrontace mnohovrstevnatosti urbánního prostoru s různými rovinami tělesnými, textilními a auditivními.

Autoři, režie, hrají: Ulrike Hager, Julia Wiegele, Uschi Feldges, Thomas Binder-Reisinger

Vstup volný

PRAGUE QUADRENNIAL 2015 - SharedSpace: Music Weather Politics

PQ 2015 je největší mezinárodní výstavou scénografie a divadelního prostoru, na které se každé čtyři roky setkávají špičkoví umělci z více než 70 zemí světa.

Rakouská účast:

  1. Vero Schürr: transient spaces – what is home?
  2. Two Heathers Down, One Heather Standing (2015)
  3. Street Performances

Informace o vstupném: PRAGUE QUADRENNIAL 2015

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16146699664107
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ