Terén Brno & Landestheater NÖ Sankt Pölten: Die Reise (podle Franze Kafky, W. G. Sebalda a.j.)

27. Pražský divadelní festival německého jazyka (9. 11. – 4. 12. 2022)

20.11.2022 20:00, Praha 1, NoD, Dlouhá 33

© Foto: Denisa Römerová

Česky a německy

Mladá pražská režisérka Anna Klimešová se s německy a česky mluvícím souborem vydává naliterárněvědnou cestu do dnešního pohraničí, které je po "pádu železné opony" opět otevřené: Conám říká? Kdo ji překonal? A jaké příběhy se skrývají v lesích a vesnicích mezi Brnem a St.Pöltenem? Rozděluje nás odlišný jazyk? A může nás literatura sjednotit?

Inspirována Kafkovými Cestovními deníky, myšlenkami W. G. Sebalda o domově a cizině, dílem Adalberta Stiftera nebo německo-českého spisovatele Hanse Watzlika vzniklá dvojjazyčná inscenace o kolektivní duši obouzemí.

Režie / Regie: Soubor / Ensemble, Jan Friedrich,
Kay Voges

Režie: Anna Klimešová

Terén

Pražský divadelní festival německého jazyka

Pražský divadelní festival německého jazyka na Facebooku

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704435516379
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ