Terén Brno & Landestheater NÖ Sankt Pölten: Die Reise (podle Franze Kafky, W. G. Sebalda a.j.)

12.04.2023 19:30, Brno, Sklepní scéna CED, Zelný trh 294

© Terén

česky a německy

Mladá pražská režisérka Anna Klimešová se s německy a česky mluvícím souborem vydává na literárněvědnou cestu do dnešního pohraničí, které je po "pádu železné opony" opět otevřené: Co nám říká? Kdo ji překonal? A jaké příběhy se skrývají v lesích a vesnicích mezi Brnem a St.Pöltenem? Rozděluje nás odlišný jazyk? A může nás literatura sjednotit?

Inspirována Kafkovými Cestovními deníky, myšlenkami W. G. Sebalda o domově a cizině, dílem Adalberta Stiftera nebo německo-českého spisovatele Hanse Watzlika vzniklá dvojjazyčná inscenace o kolektivní duši obou zemí.

Režie: Anna Klimešová

Terén
Tickets
Údálost na Facebooku

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ