Ars Electronica na Anifilmu

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm

07.05.2019 09:00 - 12.05.2019 18:00, Třeboň

(c) Reinhold Bidner

Na letošním ročníku festivalu Anifilm je připraven bohatý program s rakouskou účastí v intenzivní spolupráci s festivalem Ars Electronica. Jürgen Hagler, který zastupuje Animation Festival a je odborníkem na počítačovou animaci, představí festival v rámci přednášky. K vidění bude také výběr oceněných filmů z festivalu v Linci. V rámci Mezinárodní soutěže abstraktní a nenarativní animace bude promítán film Thomase Renoldnera Don’t Know What (AT 2018, 8 min.). Výstava videoinstalací a videoher Reinholda Bidnera a skupiny gold extra bude po dobu trvání festivalu k vidění v Zámecké galerii (denně 9–18 h).

Detailní program

ANIFILM na Facebooku

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T239
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ