KineDok Conference: Jak založit projekční místo

East Doc Platform 2023 (24. – 30. 3. 2023)

30.03.2023 14:30, Praha 1, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35

© East Doc Platform

pouze anglicky

Komunitní distribuční platforma KineDok pořádá v rámci East Doc Platform v Kině 35 Francouzského institutu v Praze mezinárodní konferenci na téma Jak založit promítací místo. Program pro veřejnost začíná 30. března v 11:00 a skládá se z prezentací manažerů míst, kteří pořádají kulturní a promítací akce v alternativních společenských prostorách, jako jsou kavárny, bary a galerie. Součástí konference je panelová diskuse, v níž se o své know-how podělí odborní hosté, jejichž zkušenosti přesahují rámec pořádání kulturních akcí v alternativních prostorách.

V rámci odpolední panelové diskuse představí rakouská dramaturgyně Annelies Cuba aktivity kulturního centra Wienxtra zaměřeného na mládež, polský filmový novinář Adam Kruk představí základy přemýšlení o filmu v textu, Enikő Gyureskó z maďarského festivalu Verzio pohovoří o kurátorství a organizaci filmových programů a Matěj Sotník pohovoří o specifické práci, která stojí za produkcí a distribucí kreativních dokumentů.

Vstup zdarma

East Doc Platform 2023

East Doc Platform na Facebooku

IDF na Facebooku

IDF na Instagramu

novinky

Stipendium BMKOES Zahraniční stipendia Filmové umění 2023
Žádosti s předmětem "Startstipendien Filmkunst 2023" na film@bmkoes.gv.at. Uzávěrka přihlášek do 3. dubna 2023. Další informace v němčině

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16800474554252
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ