Přednáška Jurija Medena

PAF Olomouc (2.-5.12.2021)

04.12.2021 16:00, UC UPOL Konvikt, Univerzitní 225/3, 779 00 Olomouc

© PAF Olomouc

anglicky a česky

Rychlý sled změn – některé zcela očekávané, jiné méně – v prvních dvou desetiletích 21. století drasticky změnily přístup k uchovávání a vystavování filmového dědictví. Filmová produkce, vystavování, restaurování a reflexe jsou dnes převážně, téměř výhradně, digitálními záležitostmi. Profesní profily zastaraly a objevily se nové. Do popředí se v rámci kolektivních zájmů a diskusí dostaly jiné formy umění a zábavy. Principy kurátorství se střetly s myšlenkou přístupnosti. Streamování převzalo roli převládajícího způsobu prožívání pohyblivých obrazů a soukromý prostor přebil veřejný prostor jako primární místo těchto zážitků.

Jurij Meden je v současnosti kurátor Filmmusea ve Vídni. Dříve působil jako vedoucí programové sekce Slovinské kinotéky v Lublani, kurátor filmových exhibicí v George Eastman Museum ve státě New York nebo jako koordinátor programu pro filmový festival Crossing Europe. Podílel se na prezervaci a restaurování mnoha experimentálních filmů z bývalé Jugoslávie a svou pozornost věnoval také publikování vědeckých a akademických článků pod záštitou lublaňského nakladatelství Sophia. Režíroval přes dvacítku dokumentárních a experimentálních filmů a v roce 2017 získal cenu Jon Garlock Labor Educator.

Jurij Meden zasedne také do poroty soutěžního pásma Jiné vize 2021. Výsledky rozhodování budou součástí slavnostního zakončení festivalu v neděli 5. 12. 2021.

PAF Olomouc

Pozvěte své přátele na tuto akci přes Facebook!

novinky

Praktikum v Rakouském kulturním fóru - podzim 2022
Uzávěrka přihlášek: 01.09.2022. Více informací (v němčině).

Pixel, Bytes + Film 2023
je nový podpůrný program rakouského ministerstva kultury (BMKOES) pro financování audiovizuálních formátů. Deadline: 5. září 2022. Další informace

Zahraniční stipendium filmového umění BMKOES
Uzávěrka přihlášek: 6.6.2022. Další informace v němčině

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16605016237203
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ