Tenkrát ve Venezuele

Česká premiéra – Jeden svět – Festival dokumentárních filmů o lidských právech

10.5.–6. 6., online

© oneworld.cz

Španělsky s českými titulky

Dříve prosperující komunita vesnice na jezeře Maracaibo ve Venezuele čelí v průběhu několika posledních let dramatickému úpadku v důsledku ekologických a ekonomických hrozeb.

Oblohu nad největším jihoamerickým jezerem Maracaibo každou noc překrásně osvětlují blesky. Obyvatelé vesnice Congo Mirador pozorují vzácný přírodní úkaz ze svých domů tyčících se na kůlech nad hladinou venezuelského jezera už po mnoho generací. Kdysi vzkvétající rybářskou vesnicí, čítající stovky stálých obyvatel, se rozléhal zpěv a hudba místních lidí, děti navštěvovaly školu a lovily mušle. Znečistění a zanášení jezera vlivem těžby ropy a zhoršující se podmínky k životu nutí reprezentantku vesnice Tamaru a ostatní obyvatele čelit vážným existenčním problémům. Na nápravu už nezbývá moc času, život z vesnice pozvolna mizí.

AT / BRA / GB / VEN 2020, 99 min.
Režie: Anabel Rodríguez Ríos

Online projekce po celé ČR.

Tenkrát ve Venezuele
Program
Rakouské filmy na Jednom světě 2021

novinky

Vypsání ceny Intercultural Achievement Award (IAA) 2021
Uzávěrka přihlášek: 6. června 2021. Bližší informace v němčině a v angličtině

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16212485973886
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ