The Lord of the Frames: Kurt Kren (1929 – 1998)

Kurt Kren: Šestnáct filmů z let 1957 – 1995

30.06.2020 20:30, Praha 1, kino NFA Ponrepo, Bartolomějská 11

(c) filmarchiv.at

Filmy Kurta Krena (1929 – 1998), který spolu s Peterem Kubelkou v druhé polovině padesátých let minulého století udělal z Vídně na několik desítek let nejdůležitější evropskou metropoli radikálně modernistického či nenarativního filmu, jsme mohli v Praze vidět na plátně naposledy před necelým čtvrtstoletím, tvůrce byl tehdy v Ponrepu osobně přítomen. Rakouské filmové muzeum (ve spolupráci s distribuční společností Sixpackfilm) nedávno Krenovy snímky restaurovalo a mezinárodně renomovaný filmař a historik Peter Tscherkassky sestavil spolu s kurátorem Thomasem Korschilem program na DCP, který je reprezentativním průřezem celou Krenovou tvorbou.

(Náhradní termín pro z 16.3.2020.)

Kompletní program:

1/57 Experiment with Synthetic Sound (Test) (AT 1957, 1 min.)
37/78 Tree again (AT 1978, 3 min.)
9/64 O Christmas Tree (AT 1964, 3 min.)
10/65 Selfmutilation (AT 1965, 5 min.)
2/60 48 Heads From the Szondi Test (AT 1960, 4 min.)
36/78 Rischar (AT 1978, 3 min.)
49/95 thousandyearsofcinema (AT 1995, 3 min.)
20/68 Honey (AT 1968, 2 min.)
31/75 Asylum (AT 1975, 8 min.)
6/64 Mom and Dad (An Otto Muehl Happening) (AT 1964, 3 min.)
26/71 Cartoon - Balzac and the Eye of God (AT 1971, 1 min.)
23/69 Underground Explosion (AT 1969, 5 min.)
15/67 TV (AT 1967, 4 min.)
33/77 No Danube (AT 1977, 8 min.)
40/81 Breakfast in Grey (AT 1981, 3 min.)
44/85 Foot´-age shoot´-out (AT 1985, 2 min.)

Filmy v původním znění, bez dialogu; komentář pouze v českém jazyce

Kino NFA Ponrepo

Národní filmový archív

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16040417810669
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ