Adventní varhanní koncert Praha 2010

04.12.2010 16:00, Praha 1, kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18

Obrázek k akci Adventní varhanní koncert Praha 2010

Rainer König-Hollerwöger se snaží spojit umění minulé i současné, vzájemně je zprůhlednit, neopomínaje přitom církev jako důležitého šiřitele kultury.

Ve svých varhanních koncertech se soustředí převážně  na metodiku a umění polyfonie Johanna Sebastina Bacha.

Adventní koncert nás vezme na pouť od středověkého chrámového zpěvu, přes duchovní hudbu renesance a baroka  až k hudbě moderny inspirované životem a dílem svatého Františka  z Assisi.

Tematicky je koncert ve znamení oslavy blížícího se narození Ježíše Krista.

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704479090070
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ