Adventní varhanní koncert Praha 2010

04.12.2010 16:00, Praha 1, kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18

Obrázek k akci Adventní varhanní koncert Praha 2010

Rainer König-Hollerwöger se snaží spojit umění minulé i současné, vzájemně je zprůhlednit, neopomínaje přitom církev jako důležitého šiřitele kultury.

Ve svých varhanních koncertech se soustředí převážně  na metodiku a umění polyfonie Johanna Sebastina Bacha.

Adventní koncert nás vezme na pouť od středověkého chrámového zpěvu, přes duchovní hudbu renesance a baroka  až k hudbě moderny inspirované životem a dílem svatého Františka  z Assisi.

Tematicky je koncert ve znamení oslavy blížícího se narození Ježíše Krista.

novinky

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka vypisuje 30. ročník mezinárodní soutěže v oborech fletna a klarinet. Tříkolová soutěž proběhne ve dnech 16.-22.09.2024. Zúčastnit se mohou kandidáti mladší 36 let. Uzávěrka přihlášek je 31.05.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

Franz Schubert a hudba moderny
Od 8. do 15.02.2025 se na Univerzitě hudby a múzických umění v Grazu koná další ročník soutěže komorní hudby. Soutěž je určena hudebníkům a hudebnicím ve třech kategoriích: duo pro zpěv a klavír, trio pro klavír, housle a violoncello, klavírní duo. Deadline: 24.09.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132453293543
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ