Christof Kurzmann & Crys Cole

12.05.2011 19:30, Praha 1, Komunikační prostor, Školská 28

© Ujin Matsuo

Christof Kurzmann (*1963, Vídeň), hudebník pohybující se někde mezi elektropopem a improvizací. Kromě alb vydaných ve svém vlastním labelu Charhizma (např. Dafeldecker/Kurzmann/Fennesz) najdeme jeho tvorbu v katalogu labelů Potlatch (s Johnem Butcherem The Big Misunderstanding Between Hertz and Megahertz), Erstwhile Records (s Burkhardem Stanglem Schnee nebo Aso s Ami Yoshidou), Syntactic, Musica Genera, Morr a mnoha dalších.

Crys Cole (*1976, Winnipeg, Kanada) vystupuje sólově i v improvizačních uskupeních. Pracuje především s kontaktními mikrofony, minimálním zpracováním signálů a nezapojeným mixážním pultem. Pro její přístup ke zvuku je charakteristická subtilnost a zdrženlivost, vedená fascinací mikrozvuky na hranici slyšitelnosti a ovlivnitelnosti. Crys Cole se snaží zvýšit vnímavost nejen k jemným zvukům, které sama produkuje, ale také ke zvukům okolí, které vznikají během poslechu, a pokud možno také k vědomí posluchače, který je nejen vnímajícím tělem, ale i aktérem a původcem zvuku.

Christof Kurzmann (laptop, zpěv, klarinet) & Crys Cole (no-input mixing board, contact mics)

Christof Kurzmann

Crys Cole

Komunikační prostor

Crys Cole (VIVO Media Arts)

novinky

Cena Intercultural Achievement Award 2023
rakouského Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMEIA): Ucházet se mohou projekty mezinárodní výměny zaměřené na oblasti mezikulturní a mezinárodní dialog, umění/kultura, mládež, lidská práva, Global Citizenship Education, integrace a zrovnoprávnění pohlaví. Uzávěrka přihlášek: 15.03.2023. Více informací

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16751006563293
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ