Elisabeth Ullmann

Varhanní recitál

01.04.2023 11:00, Praha 1, Smetanova síň, Obecní dům, nám. Republiky 5

© H. Schleich

Vídeňská profesorka Elisabeth Ullmann je nejvýznamnější rakouská varhanice a zároveň první žena-profesorka hry na varhany v Rakousku. Profesorkou salcburského Mozartea je od roku 1979. Elisabeth Ullmann pro varhany v Obecním domě vybrala mimo jiné hudbu svých krajanů Augustina Franze Kropfreitera a Maxe Regera.

Vstupné 350,- Kč

Vstupenky

Obecní dům

Symfonický orchestr Hlavního města Prahy FOK

novinky

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860441719960
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ