Franz Liszt, Gottfried von Einem a Podunají

v návaznosti: Internationale Donauphilharmonie

31.03.2011 17:30, Zlín, Kongresové centrum, nám. T. G. Masaryka 5556

© Thomas Katona

simultánně tlumočeno

Pódiová diskuze u příležitosti 200. výročí narození Franze Liszta přiblíží skladatelův život a současně nás uvede do jeho díla. Zvláštní pozornost bude věnována jeho skladatelské činnosti ve vztahu k Podunají. V popředí stojí zhudebněná báseň Les Préludes a cyklus pro mužský sbor Les Quatre Éléments, které budou uvedeny v návaznosti na pódiovou diskuzi. Vedle děl Franze Liszta na koncertu zazní Dantova smrt významného rakouského skladatele Gottfrieda von Einem.

Rakouští přednášející: Walter Blovsky, Eduard Kutrowatz, Walter Burian, Gerhard Winkler, Lotte Ingrisch

V návaznosti:

19 h   Koncert: Internationale Donauphilharmonie

Slavnostní koncert k 200. výročí narození Franze Liszta je přeshraničním projektem péče o společné kulturní kořeny. Členové orchestru Internationale Donauphilharmonie pocházejí ze zemí ležících na březích Dunaje a přispívají prostřednictvím hudby ke spolupráci, která spojuje národy.

Hosté: Filharmonie Bohuslava Martinů, Szent Efrem Männerchor Budapest
Dirigent: Eduard Kutrowatz
Program: G. von Einem, F. Liszt, F. Liszt/Tamas Panczel

Internationale Donauphilharmonie

novinky

Kompoziční soutěž Mauricia Kagela
pro skladatelky a skladatele mladší 40 let: Hledají se klavírní skladby pro děti a mládež, které lze snadno realizovat při výuce. Uzávěrka: 20. září 2024. Více informací

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16957225561912
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ